شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

درود بر تمامی بازدیدکنندگان عزیز؛ مفتخریم راه اندازی وب سایت خانه دومینو خراسان را به اطلاعتان برسانیم.

  دریافت فایل نتایج هرگونه اعتراض خود را به نتایج با ذکر دلیل به آدرس domino@nsampad.ir ارسال کنید. ایمیل خود را با عنوان “اعتراض به نتایج – نام تیم ” ارسال کنید.

راه اندازی وب سایت خانه دومینو خراسان !

بدون نظر

درود بر تمامی بازدیدکنندگان عزیز؛

مفتخریم راه اندازی وب سایت خانه دومینو خراسان را به اطلاعتان برسانیم.


نتایج نخستین دوره مسابقه دومینو – خانوادگی

۲۹ نظر

  دریافت فایل نتایج

Result

هرگونه اعتراض خود را به نتایج با ذکر دلیل به آدرس domino@nsampad.ir ارسال کنید.

ایمیل خود را با عنوان “اعتراض به نتایج – نام تیم ” ارسال کنید.